15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45 มีกินมีใช้ มีอิสระทางการเงินในการใช้ชีวิต

15 สิ่งที่ต้องคิดทำให้ได้ก่อนอายุขึ้นเลขสี่ จะมีกิน มีใช้ มีอิสระทางการเงิน

15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45 มีกินมีใช้ มีอิสระทางการเงินในการใช้ชีวิต

1 : เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผมลงทุนคอนโด

ซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่าย

เดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ขายกันในเว็ บ

2 : จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่ง

เติบโตได้เร็วที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ

จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

3 : ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ย

มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน

มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

4 : ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลด

โดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

5 : เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้อง

จน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก

ประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

โดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด 5 : เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้อง จน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

6 : จงเลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจม

จนกว่าขายออกไป ผมเลือกบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวก

โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้อ

เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

7 : จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปี

ไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั สแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น

ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

8 : เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์

เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะขายได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้น

แต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

9 : เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทาง

ไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน

และผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

10 : ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ

ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

15 สิ่งที่ต้องคิดทำให้ได้ก่อนอายุขึ้นเลขสี่ จะมีกิน มีใช้ มีอิสระทางการเงิน

11 : อ อมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่

อย่าซื้อทีเดียวติดๆ กั น เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยวและรถยนต์

ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด

เราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน จำไว้!

12 : จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน และถ้าขาดทุนจริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมากนัก

ผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้

สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอยากทำ

โดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

13 : ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตา

ความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มี

ทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ

มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

14 : หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวม

ตราสาร ทุนทอง คอนโด และขายของออ นไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อน

และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน

เน้นลงทุนกองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลัก

15 : ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

ขอบคุณเครดิตจาก  https://e-yhangwa.com/

แนะนำข่าว