กองทุนกีฬา ไม่อยู่เฉยเร่งแก้ปัญหาหลังได้รับเสียงสะท้อนจากสมาคม

กองทุนกีฬา  ผู้จัดการกองทุนกีฬา  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  นักกีฬามวยไทย  ประธานกองทุนกีฬา  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคือ  พรบกองทุนกีฬา   ยุทธศาสตร์กองทุนกีฬา

 

กองทุนกีฬา“กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” จัดเวิร์กชอปใหญ่ครั้งแรก สมาคมกีฬาทั่วประเทศพร้อมใจเข้าร่วมคึกคักผู้จัดการกองทุนกีฬาเร่งแก้ปัญหาการขอทุนสนับสนุนให้ถูกต้องและรวดเร็วกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ให้กับสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด”พรบกองทุนกีฬา จากทั่วประเทศ รวมทั้ง กกท. ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจ โดยใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ทางกองทุนฯ ได้ใช้เวลาในการพัฒนามากว่า 1 ปี เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน เอกสารถูกต้อง

กองทุนกีฬา

ผู้จัดการกองทุนกีฬา

จนสุดท้ายร่วมทำเวิร์กชอป ระบบคำขอ NSDF และทดลองใช้งานจริง มุ่งเน้นให้ความรู้ ดูภาพรวมของระบบการกีฬาแห่งประเทศไทยข้อแนะนำการใช้งาน รวมทั้งทำความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อร่วมมือกันเร่งปัญแก้ปัญหาระบบการขอรับทุนสนับสนุนให้ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไปซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เปิดเผยว่า การจัดอบรมสัมมนาพร้อมจัดเวิร์กชอปทดลองใช้งานจริงขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการทำความเข้าใจระบบ

กองทุนกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระเบียบข้อปฏิบัติ การขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาทางกองทุนฯ ได้เห็นปัญหา จึงได้ใช้เวลากว่า 1 ปีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการพัฒนาระบบออนไลน์ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไข ภายใต้พันธกิจของกองทุนฯ ช่วยลดขั้นตอน สะดวกรวดเร็วในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน ระบบคำของบประมาณ จะทำให้ทราบว่าขออะไรได้บ้าง อัตราเท่าไร และกองทุนพิจารณาให้อะไรได้บ้าง ตามระเบียบกองทุน ถ้าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากนั้นจะถูกนำเสนอเข้าบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นระบบออนไลน์จะช่วยทำให้การขอทุนสนับสนุนง่ายขึ้น โครงการไม่ล่าช้า

กองทุนกีฬา

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน การแก้ปัญหาในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเดินหน้าสู่ยุคดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากิจกรรมทางด้านกีฬา รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดนักกีฬามวยไทยให้ทำความเข้าใจตรงกันทั้งในเรื่องวิธีการและระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างไร เนื่องจากบางครั้งสมาคมฯ อาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ทุกสมาคมกีฬาได้ทำความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติจะได้ทำได้ถูกต้อง

กองทุนกีฬา

นักกีฬามวยไทย

เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณของทุกสมาคมกีฬาประธานกองทุนกีฬาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้พันธกิจของกองทุนฯ ในการร่วมกันเดินหน้าพัฒนาการกีฬาของชาติอย่างเป็นระบบและถูกต้องทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงได้จัดการประชุมสัมมนา อบรม และเวิร์กชอป (Workshop) การใช้งานระบบคำขอ NSDF แบบออนไลน์ ได้ทดลองใช้จริง เพื่อช่วยลดขั้นตอน กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้สำหรับการประชุมสัมมนาและทำเวิร์กชอปจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด” จากทั่วประเทศ

กองทุนกีฬา

ประธานกองทุนกีฬา

ที่ต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคือด้วยการใช้ระบบออนไลน์ สำหรับการยื่นของบประมาณในด้านต่างๆ ผ่าน แพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อลดขั้นตอน กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบเองได้ในทุกขั้นตอนจากระบบ โดยการสัมมนาในวันแรก 31 ตุลาคม 2565 จะเป็นในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ กกท. ส่วนกลาง เข้าร่วม ส่วนวันที่สอง 1 พฤศจิกายน 2565 มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, สำนักงาน กกท. จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงาน กกท.ภาค จาก 5 ภาค เข้าร่วม ซึ่งประเด็นหลักของการสัมมนาครั้งนี้คือมุ่งทำความเข้าใจระบบการขอทุนสนับสนุนให้ถูกต้องในด้านต่างๆ ตลอดจนภาพรวมของระบบทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ยุทธศาสตร์กองทุนกีฬา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขอทุนสนับสนุน จากจุดเริ่มต้นให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนกองทุนกีฬา

 

ขอบคุณเครดิต fifa2023online.com

ข่าวแนะนำ